Pekin – znów – wysyła w teren „miliony ochotników”

Komunistyczny Związek Młodzieży Chińskiej – młodzieżówka Komunistycznej Partii Chin – zapowiada wysłanie milionów „ochotników” do regionów wiejskich.

Według dyrektywy z 22 marca studenci mają zaszczepić ducha „przedsiębiorczości” i „ożywić gospodarczo” zacofaną prowincję, pobudzając inwestycje i konsumpcję, by zmniejszyć przepaść między bogatymi miastami i ubożejącą wsią oraz zapobiec wybuchowi niepokojów społecznych.

Starzenie się chińskiej wsi, zdominowanej przez małe gospodarstwa rolne i zaniedbanej kosztem priorytetowej urbanizacji kraju, zaczęło niepokoić przywódców partii. W ciągu trzech lat młodzieżówka chce więc wysłać w teren ponad dziesięć milionów „ochotników”, by zgodnie z poleceniem przewodniczącego Xi Jinpinga „odmłodzić wieś”. Podczas „głównie wakacyjnych wyjazdów” studenci mają propagować „naukę, nowoczesne zarządzanie i ochronę środowiska” oraz „uczestniczyć w życiu kulturalnym i pomagać w oświacie oraz opiece zdrowotnej”.

Nowa kampania wywołuje wyłącznie skojarzenia z niszczycielską rewolucją kulturalną (1966–76) i zesłaniem przez Mao Zedonga milionów młodych ludzi na wieś, by „uczyli się od chłopów” i wyzbyli burżuazyjnych przyzwyczajeń. „Myślałem, że czytam dokument z lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia”, napisał jeden z komentatorów. „Wraca stare?”, pytają retorycznie inni.

Według oficjalnych zapowiedzi „ochotnicy” mają też „nieść cywilizację” do regionów zamieszkiwanych przez mniejszości, potęgując lęk przed postępującym wynarodowieniem i sinizacją.