Rugowanie języka tybetańskiego ze szkół w Gologu

Władze chińskie prefektury Golog (chiń. Guoluo) w prowincji Qinghai (gdzie w zeszłym roku zorganizowano społeczną konferencję promotorów języka ojczystego) zakazały nauczania po tybetańsku wszystkich przedmiotów poza lekcjami języka tybetańskiego w klasach pierwszych.

Do tej pory językiem wykładowym – poza lekcjami chińskiego – w większości szkół Gologu był tybetański. „Zarządzenie 101” (wydane na podstawie „rekomendacji lokalnych komitetów doradczych”) służyć ma „poszerzeniu perspektyw akademickich” uczniów.

Nowe zasady nauczania będą obowiązywały „od jesieni” we wszystkich szkołach podstawowych i średnich. Władze oświatowe mają nadzorować program i organizować warsztaty dla nauczycieli, „aby poprawić ich znajomość chińskiego oraz oswoić z nowymi podręcznikami”.