TRA przyjmuje przepisy o „wzmacnianiu jedności etnicznej”

Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych Tybetańskiego Regionu Autonomicznego (ZPL TRA) 11 stycznia przyjęło przepisy, których celem jest „wzmocnienie jedności etnicznej” kraju.

W komunikacie podano, że ustawy wzorowane są na rozwiązaniach z Xinjiangu, w którym w ciągu ostatnich trzech lat bezterminowo internowano (w trybie administracyjnym, bez orzeczenia sądu i żadnej możliwości odwołania) dwa miliony Ujgurów w obozach reedukacji politycznej. Przed rokiem skopiowały je prowincje Qinghai i Yunnan. Nowe przepisy (promujące między innymi mieszane małżeństwa) będą obowiązywać w TRA od 1 maja.

Odpowiedzialność za promowanie „jedności etnicznej” powierzono „wszystkim członkom społeczeństwa”, zwłaszcza zaś „administracji, przedsiębiorstwom, organizacjom społecznym, wioskom, szkołom, strukturom wojskowym i ośrodkom działalności religijnej”, które wezwano do „wspierania rozwoju handlu, turystyki i rzemiosła” oraz „tworzenia lokalnych marek” i „zatrudniania przedstawicieli różnych grup etnicznych”.

Według wiceprzewodniczącego ZPL TRA nowe przepisy służą „cementowaniu chińskiego poczucia wspólnoty”. Tybet wchodzi w „nową fazę długofalowego rozwoju”, w którym „harmonijne relacje etniczne” będą gwarantem „stabilności i spokoju”.

Kulturę mniejszości „należy traktować jako nieodłączną część rewolucyjnej i socjalistycznej kultury chińskiej”, która – jak stanowi artykuł 11 nowej ustawy – „jest zawsze emocjonalnym wsparciem, duchowym przeznaczeniem i duchowym domem wszystkich grup etnicznych w Tybecie”.