Komitet KPCh TRA: Reguły postępowania członków partii komunistycznej Tybetańskiego Regionu Autonomicznego w związku z zasadą niewyznawania religii (okres próbny)

Niniejsze reguły postępowania, odzwierciedlające sytuację w naszym regionie, opracowano na podstawie „Statutu Komunistycznej Partii Chin”, „Norm wewnętrznego życia politycznego partii w nowych realiach”, „Regulaminu kształcenia członków partii i kierowania nimi”, „Regulaminu postępowań dyscyplinarnych Komunistycznej Partii Chin” i innych przepisów wewnętrznych w celu koniecznego zaprowadzenia ścisłej kontroli partii nad wszystkimi aspektami, wzmocnienia jej instytucji politycznych oraz politycznej dyscypliny komunistów, zobowiązanych do niewyznawania żadnej religii.

1. Wzmocnić arsenał teoretyczny, niezmienne ideały i przekonania, stosować się do marksistowskiego materializmu i ateizmu, przyjąć marksistowską wizję religii, nie zapominać o rzeczach pierwszych, pamiętać o misji, być absolutnie lojalnym wobec partii, przestrzegać jej statutu, zasad i dyscypliny, nie wierzyć w religię, nie uczestniczyć w działalności religijnej, nie szerzyć i nie propagować religii, z własnej inicjatywy nie wspierać wydarzeń o charakterze religijnym ani rozbudowy infrastruktury religijnej, z całą stanowczością zwalczać postawę wyznawania religii nie jawnie, a skrycie, nie publicznie, a prywatnie, i nie podczas sprawowania sprawowania funkcji, a po przejściu na emeryturę.

2. Pilnować ścisłego przestrzegania norm obowiązujących członków partii, z własnej inicjatywy nosić partyjne odznaki, nie nosić symboli religijnych takich jak różańce czy figurki, nie tatuować religijnych fraz ani symboli, nie umieszczać znaków religijnych na państwowych budynkach i pojazdach, nie należeć do grup, które zajmują się studiowaniem bądź recytowaniem pism religijnych, nie udzielać finansowego ani materialnego wsparcia klasztorom, nie składać rytualnych wizyt religijnych, nie odbywać pielgrzymek, nie przyjmować wskazań, nie składać ofiar, nie prowadzić religijnych odosobnień. Nie odprawiać religijnego okrążania gór i jezior. Nie zapraszać mnichów i mniszek, nie prosić o wróżby dla członków rodziny, modły ani nadawanie imion dzieciom. Nie przekazywać i nie udostępniać religijnych materiałów audio i wideo, religijnych informacji i tekstów.

3. Kategorycznie odciąć się od Czternastego Dalaja i jego kliki, otwarcie i stanowczo zwalczać negatywne wpływy Dalaja i jego kilki w sferze religii. Nie wierzyć w pogłoski, nie rozpowszechniać plotek, nie wykorzystywać religii do zakłócania spraw państwa oraz przedsięwzięć o charakterze społecznym, ekonomicznym i kulturalnym. Nie przeszkadzać w dziele budowy kraju odwołaniami do „świętych” jezior i gór.

4. Zgodnie z prawem zapewnić dzieciom obowiązkowe wykształcenie, nie posyłać ich do klasztorów na mnichów i mniszki. Nie wysyłać młodocianych do miejsc kultu religijnego, szkół i ośrodków edukacyjno-szkoleniowych prowadzonych przez kler.

5. Wytrwale namawiać członków rodziny i krewnych do porzucenia świadomości religijnej, zniechęcać do stawiania ołtarzy, eksponowania przedmiotów religijnych, zawieszania religijnych obrazów i zdjęć personelu religijnego. Ze wszystkich sił odwodzić od uczestniczenia w działalności religijnej, a przynajmniej ograniczenia tego do minimum. Ceremonie palenia kadzidła muszą być odprawiane zgodnie z zasadami ochrony środowiska. W przypadku zwyczajowych czynności, takich jak śluby i pogrzeby, należy wystąpić o zgodę komórki partyjnej przed zwróceniem się o przeprowadzenie ceremonii do personelu religijnego. Członków rodziny i krewnych, którzy zamierzają udać się za granicę w celu zobaczenia Czternastego Dalaja lub uczestniczenia w ceremoniach i czynnościach religijnych prowadzonych przez Dalaja bądź jego klikę, należy bezzwłocznie odwieść od tego zamiaru, a jeśli się to nie uda, natychmiast powiadomić o tym komórkę partii.

6. Wytrwale przekonywać ludzi religijnych do racjonalnego traktowania religii, świadomego zmieniania obyczajów i zmniejszania negatywnych wpływów religii. I wreszcie, postępując w sposób zdrowy i cywilizowany oraz poświęcając się ciężkiej pracy, tworzyć szczęśliwe życie.

 

 

 

 

„Reguły postępowania” członków Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w Tybetańskim Regionie Autonomicznym (TRA) opublikowano i zaczęto niezwłocznie propagować „na najniższym szczeblu” w kwietniu 2021 roku, w ramach przygotowań do lipcowych obchodów stulecia partii. „Zasada ateizmu” obowiązuje wszystkich członków KPCh, niemniej dokument ten wydaje się nie mieć odpowiednika w żadnej prowincji ChRL, nawet w ujgurskim Xinjiangu, gdzie władze, prowadząc bezprecedensową kampanię reedukacyjną, w ciągu trzech internowały bez żadnej podstawy prawnej co najmniej milion osób, najczęściej podejrzewanych o skłonność do „muzułmańskiego ekstremizmu”.

Według oficjalnych danych w 2020 roku do KPCh należało ponad 398 tysięcy Tybetańczyków (którzy w tym samym czasie teoretycznie stanowili 91 procent z 3,65 miliona mieszkańców w TRA). W samej Lhasie jest 57 tysięcy członków partii, co stanowi 10 procent mieszkańców miasta. Statystyczna tybetańska rodzina składa się z czterech osób, „Reguły” zakazują więc praktykowania buddyzmu (z nazwy wciąż „tybetańskiego”, niemniej od 2018 roku formalnie „sinizowanego” przez partię) ponad połowie tybetańskiej populacji.