Kary za „prywatne” nauczanie dzieci

Ministerstwo edukacji Chińskiej Republiki Ludowej 13 września ogłosiło surowe kary za „prywatne nauczanie” dzieci „od trzeciego roku życia”.

Nowe przepisy – wymierzone w „osoby prywatne i organizacje” – wchodzą w życie 15 października 2023 roku.

Nie ulega wątpliwości, że w Tybecie – w którym władze chińskie zamknęły szkoły prywatne, zakazały używania „niepaństwowych podręczników” oraz prowadzenia zajęć dla młodzieży w klasztorach, a następnie „internowały” większość dzieci – nowe przepisy mają usunąć ostatnie przeszkody na drodze sinizacji, odbierając następnemu pokoleniu znajomość ojczystego języka i rodzimej kultury.

Administracyjne kary za prywatne nauczanie – także online – dzieci „w wieku przedszkolnym i szkolnym” obejmują konfiskaty, odebranie prawa wykonywania zawodu oraz grzywny w wysokości do 100 tysięcy yuanów (60 tys. PLN).