Pekin zacieśnia kontrolę nad religią

Rada Państwa ChRL 7 września znowelizowała przepisy dotyczące religii, zobowiązując wiernych do praktykowania „podstawowych wartości socjalistycznych”. W tym samym czasie w Pekinie zorganizowano konferencję międzywyznaniową, podczas której, jak podają rządowe media „pięć głównych religii – buddyzm, taoizm, islam, katolicyzm i chrześcijaństwo – ślubowało sinizować się, aby zintegrować swoje doktryny z kulturą chińską”.

Nowelizację przepisów z 2005 roku zapowiedział ponad rok temu przewodniczący Xi Jinping, tłumacząc ją koniecznością „walki z ekstremizmem” i „dostosowania religii do chińskiego modelu socjalizmu”. Według rządowych mediów zmiany mają uniemożliwiać „wykorzystywanie religii do sabotowania bezpieczeństwa państwa, porządku społecznego, systemu oświaty oraz jedności etnicznej”. Tradycyjnie nieprecyzyjne przepisy pozwalają władzy na dowolne interpretowanie „zagrożeń”.

Poza tradycyjnym strzeżeniem jedności etnicznej i stabilności społecznej artykuł czwarty zobowiązuje „religijne grupy, szkoły i ośrodki oraz wiernych” do „praktykowania podstawowych wartości socjalistycznych”.

Według wcześniejszych komunikatów osią nowych przepisów są „dwie gwarancje” („prawowitych” swobód religijnych oraz „bezpieczeństwa państwa i harmonii społecznej”) i „dwie normy”, odnoszące się do kontroli finansów i internetowych serwisów informacyjnych.

Nowe przepisy zwiększają kary dla osób „udających profesjonalny personel religijny”, czyli między innym „żywych buddów” (inkarnowanych lamów), którzy muszą być zatwierdzani przez władze państwowe różnych szczebli.