Zakaz obchodzenia święta buddyjskiego w Larung Garze

Władze chińskie zakazały organizowania dorocznego święta w Instytucie Studiów Buddyjskich Larung Gar – w Sertharze (chiń. Seda), w prefekturze Kardze (chiń. Ganzi) prowincji Sichuan – którym po wydaleniu tysięcy nadliczbowych duchownych i wyburzeniu ich domów, kierują już bezpośrednio partyjni aparatczycy.

Według lokalnych źródeł urzędnicy najpierw zgodzili się na listopadowe obrzędy Deczen Szedrub, ale decyzję uchylono 29 października. „Zrobili to drugi rok z rzędu – po dwudziestu jeden latach spokojnego obchodzenia tego święta”.

Zakaz tłumaczono „zbyt wieloma chętnymi” i trwającymi „pracami budowlanymi”. „Ludzie są rozgoryczeni. Zdążono zakończyć przygotowania i zrobić wszystkie zakupy, a wielu pielgrzymów rozbiło już nawet namioty. Wszyscy tu uważają, że to element szerszej kampanii zwalczania tybetańskiej kultury”.