„Wakacyjny” zakaz praktykowania religii w TRA

Władze Tybetańskiego Regionu Autonomicznego (TRA) zabroniły „nieletnim uczniom” uczestniczenia w „czynnościach religijnych podczas letnich wakacji”.

Chińskie media cytują „dyrektora departamentu edukacji politycznej w lhaskiej szkole średniej”, według którego stosowne zawiadomienie rozesłano do rodziców i uczniów. Wszystkie dzieci musiały „złożyć na nim podpis”. O obowiązującym zakazie – informuje on dalej – „przypomina się nie tylko przed wakacjami, ale podczas każdego spotkania nauczycieli z rodzicami”.

Podstawą zakazu są „wytyczne władz oświatowych TRA dla szkół podstawowych i średnich”, które wynikają z „ustawowego rozdziału edukacji i religii”.