Specjalni sprawozdawcy ONZ pytają Chiny o paszportową dyskryminację Tybetańczyków

Czworo specjalnych sprawozdawców ONZ 6 sierpnia poprosiło Pekin o wyjaśnienia w sprawie „dwutorowej polityki paszportowej”, która ich zdaniem dyskryminuje Tybetańczyków.

Specjalni sprawozdawcy do spraw arbitralnych uwięzień, problemów mniejszości, dyskryminacji rasowej oraz wolności religii powołują się na raporty, z których wynika, że w Chinach obowiązują dwa systemy paszportowe: uproszczony dla większości i utrudniony, dziesięciostopniowy, długotrwały dla wybranych mniejszości, takich jak Tybetańczycy, mieszkający w Tybetańskim Regionie Autonomicznym oraz prowincjach Qinghai, Sichuan i Yunnan.

Według specjalnych sprawozdawców Tybetańczycy mają również problemy z uzyskaniem meldunku, muszą ubiegać się o specjalne zezwolenia na przemieszczanie się w granicach Chińskiej Republiki Ludowej, nie mogą korzystać z gwarantowanych swobód religijnych oraz – gdy uda się im wreszcie wyjechać – są nękani po powrocie do kraju.