Zakaz przyjmowania nowych adeptów do Larung Garu

Władze chińskie zakazały przyjmowania nowych adeptów do obozowiska klasztornego Larung Gar, którym po wydaleniu tysięcy „nadliczbowych” duchownych i wyburzeniu ich domów od ponad roku kierują bezpośrednio partyjni aparatczycy.

Larung Gar w Sertharze (chiń. Seda), w prefekturze Kardze (chiń. Ganzi) prowincji Sichuan – podzielony obecnie na Buddyjską Akademię Pięciu Nauk oraz kompleks klasztorny – był przez lata najważniejszym ośrodkiem studiów i praktyki buddyzmu na ziemiach tybetańskich . Według lokalnych źródeł w kwietniu władze prowincji ogłosiły „całkowity zakaz” przyjmowania nowych adeptów.

W ostatnim czasie „część kompleksu ogrodzono płotem”. Trzech wejść „przez całą dobę pilnują strażnicy, kontrolujący wejścia i wyjścia duchownych oraz zatrzymujący nieupoważnionych”. Aparatczycy zapowiedzieli, że jeśli zakaz zostanie złamany, „zaostrzą restrykcje”.

Khenpo Cultrim Lodo, jeden z głównych nauczycieli Larung Garu, 16 kwietnia wygłosił mowę do mnichów i mniszek, ostrzegając „że rok 2019 może być bardzo trudny, a każdy incydent przynieść nieprzewidziane konsekwencje”. Khenpo zaapelował, by w imię zachowania Instytutu wszyscy zachowywali się stosownie, ważąc czyny i słowa”.