„Chińska wioska” w Indiach

Indyjskie media informują, że Chińczycy wybudowali „wioskę” po indyjskiej stronie granicy w stanie Arunaćal Pradeś.

Na satelitarnych zdjęciach opublikowanych przez NDTV widać „101 nowych budynków”. Eksperci zgodnie potwierdzają, że znajdują się one na terytorium Indii, nad rzeką Cari Czu w Górnym Subansiri, cztery i pół kilometra od „spornej” linii demarkacyjnej (granicę Indii i Tybetu, nazywaną „linią McMahona”, ustalono podczas konferencji w Simli, w 1914 roku; Chiny nie ratyfikowały tamtego porozumienia, a w 1962 roku ChRL – sprawująca od trzech lat pełną kontrolę nad okupowanym Tybetem – zaatakowała i zajęła część indyjskiego „Terytorium Północno-Wschodniego”, które później otrzymało administracyjny status stanu).

Lokalni politycy informowali Delhi o „wtargnięciu” Chińczyków w listopadzie zeszłego roku. Jeden z deputowanych twierdzi, że Pekin wciąż „budują swoją infrastrukturę wzdłuż rzeki Lensi na odcinku o długości ponad sześćdziesięciu kilometrów”. Na zdjęciach satelitarnych widać, że jeszcze w sierpniu 2019 roku na tym terenie nie było żadnych zabudowań. Kiedy powstawały – podkreślają dziennikarze – do tak samo „spornym” Ladakhu dochodziło do krwawych starć.

Mimo jawnego pogwałcenia dwustronnych umów, które zabraniają naruszania „linii rzeczywistej kontroli” (LAC) do czasu rozstrzygnięcia granicznego sporu, przedstawiciele indyjskiego rządu „uspakajają”, zapowiadając budowę własnej infrastruktury w tym regionie. Pekin tradycyjnie zaprzecza, utrzymując, że działa „wyłącznie na własnym terytorium” i „w interesie lokalnej ludności”, i nazywając „tak zwany” Arunaćal Pradeś „nielegalnym tworem”, który „okupuje 90 tys. kilometrów kwadratowych chińskiej ziemi”.

W ostatnich miesiącach media informowały o podobnym „okrawaniu” przez chińskie wojsko terytorium Nepalu i Bhutanu.