Specjalni sprawozdawcy ONZ upominają się o tybetańskich więźniów

Sześciu specjalnych sprawozdawców ONZ upomniało się o troje tybetańskich więźniów politycznych, wyrażając przy tym „poważne zaniepokojenie” represjonowaniem Tybetańczyków, którzy próbują pielęgnować rodzimą kulturę.

W upublicznionym liście z 17 lutego niezależni eksperci – specjalni sprawozdawcy do spraw praw kulturalnych; prawa do edukacji; promocji i ochrony prawa do wolności słowa i wyrazu; spraw mniejszości; oraz grupy robocze do spraw arbitralnych uwięzień i wymuszonych zaginięć – domagają się od władz ChRL informacji o sytuacji, stanie zdrowia i miejscu pobytu pisarza Lobsanga Lhundruba, pieśniarza Lhundruba Drakpy i nauczycielki Rinczen Kji, kwestionując zasadność ich uwięzienia oraz zgodność zarzutów o „separatystyczne podżeganie” z międzynarodowymi standardami.

Zdaniem ekspertów sytuacja uwięzionych jest „reprezentatywna” i ukazuje problemy, z jakimi zmagają się na co dzień Tybetańczycy, którzy próbują chronić ojczysty język, kulturę i tradycję czy choćby wyrazić krytyczną opinię o polityce Chin w Tybecie.