Trzy lata więzienia za „pandemiczne modły” w Ngabie

Lobsang Taszi – były umdze, „mistrz recytacji” klasztoru Kirti w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan – został skazany na trzy lata więzienia za „organizowanie modłów w czasie pandemii”.

Według tybetańskich źródeł czterdziestotrzyletniego mnicha – i przełożonego jednego z kolegiów Kirti – zatrzymano 10 czerwca 2021 roku, zarzucając mu także „przekazanie Dalajlamie i przebywającemu na wygnaniu opatowi Kirti datku w intencji zmarłych na COVID”. Wyrok wydano „kilka miesięcy później na niejawnej rozprawie”.

W tym samym czasie w Ngabie aresztowano także Gesze Sonama Gjaco (który stracił zdrowie w więzieniu), jego siostrę Cering Lhamo i mnicha Raczunga Genduna.

Lobsang Taszi odbywa karę w więzieniu Mianyang, w Chengdu.