Protesty przeciwko wysiedleniom w Deczenie

Tybetańscy chłopi z Jenmonu (chiń. Yanmen) w okręgu Deczen (chiń. Deqin) prowincji Yunnan protestują przeciwko wysiedlaniu ich wiosek, które mają zostać zalane w związku z budową tamy na rzece Dzaczu (Mekong; chiń. Lancang).

deczen-nakazprzesiedleniawioski-pazdzienik2016

Władze lokalne wydały rozporządzenie w tej sprawie 18 października. Mieszkańcy nie dostaną odszkodowań, tylko zostaną wspólnie przesiedleni do rejonu Codruk (chiń. Cizhong) w tym samym okręgu.

W Codruku mieszka duża społeczność katolicka, której w związku z przesiedleniami władze odbierają pola ryżowe. Zgodnie z prowadzoną obecnie polityką urbanizacyjną nowy twór uzyska status „miasta”, przez co mieszkańcy stracą prawo do uprawiania ziemi.

deczen-budowatamy-wrzesien2016-fotlucforsyth

Po kilkunastu dniach chłopi wystosowali petycję, protestując przeciwko nieprzeprowadzeniu konsultacji, niskiej jakości mieszkań zastępczych, utracie źródła utrzymania oraz konieczności zaciągania kredytów na budowę nowych domów. Prawdopodobnie nie zda się to na nic, ponieważ tamę i elektrownię (z której prąd popłynie do chińskich metropolii) buduje państwowy koncern.