Nagrody dla „przodujących” duchownych w Lhasie

Władze Tybetańskiego Regionu Autonomicznego (TRA) nagrodziły 49 „wzorowych” klasztorów oraz 4130 „przodujących” mnichów i mniszek.

Wyróżnienia za „przykładne wdrażanie polityki religijnej” wręczono 24 grudnia podczas uroczystej akademii w Lhasie. Nagrody przyznano również „kadrom zarządzającym klasztorami”, „przodującemu kolektywowi” administracji lokalnej w Czamdo oraz „wzorowym pracownikom”. (Według niezmieniających się od lat oficjalnych statystyk w TRA jest 1700 świątyń buddyjskich oraz 46 tysięcy duchownych.)

Polityka religijna w Tybecie opiera się na „czterech standardach”, zgodnie z którymi duchowni mają być „religijnie kompetentni, politycznie pewni, inspirujący moralnie i gotowi do zaangażowania w sytuacjach krytycznych”, co najczęściej oznacza uprawianie propagandy w imieniu chińskich władz.

Według lokalnych mediów szczególne uznanie partii wzbudza „aktywne podnoszenie świadomości ideologicznej”, „wzmacnianie ducha narodowej jedności” oraz „cementowanie harmonii i stabilności na polu religii”. Wzorowych duchownych chwalono też za „przestrzeganie konstytucji i przepisów, które wyznaczają moralne granice i strzegące przed występkiem ideologiczne linie obrony”.

Zdaniem jednego z nagrodzonych duchownych „obowiązkiem i misją każdego buddysty jest studiowanie pism buddyzmu tybetańskiego oraz – zgodnie z wymogami nowej kampanii sinizacji religii – propagowanie niezrównanej tradycyjnej chińskiej kultury”.