Karmapa: O ochronie środowiska w pięciu punktach

Ochrona lasów Dla ludzi, jak i wszystkich czujących istot, najważniejsze jest życie. Klasztory w Indiach i Tybecie, zwłaszcza tybetańskie, z reguły leżą na terenie zadrzewionym. Nim zdaliśmy sobie sprawę z konieczności chronienia środowiska, lasy te bywały wycinane, często z myślą o sprzedaży drewna. Teraz staramy się zapobiegać i położyć kres temu procederowi w pobliżu świątyń, […]

Karmapa Ogjen Trinle Dordże: Melodyjny hołd Twemu osiemdziesięcioleciu

Zrodzone z oceanu mleka Twych szlachetnych intencji, Pośrodku tysiąca płatków otwiera się serce białego lotosu. Strażniku Tybetu, uosabiający Współczucie, Mądrość i Siłę, Tyś bóstwem przeznaczonym tej krainie ośnieżonych gór. Czenreziku, który żyjesz pośród nas od osiemdziesięciu lat, Całym sercem zdrowia Ci życzę i długowieczności.  

Bapa Phuncog Łangjal: List do przewodniczącego Hu Jintao

Szanowny Pierwszy Sekretarzu Hu Jintao, Pozdrawiam serdecznie! 29 października zeszłego roku przekazałem Wam i przywódcom Stałego Komitetu OZPL [Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych] długi list. Według towarzysza Shenga Huarena z Komórki Partii OZPL, prezydującego obradom, w których udział wzięli Wang Yunlong, sekretarz Komórki Partii Departamentu Administracji OZPL, Zhuwei Qun, wicedyrektor Departamentu Frontu Jedności, i Sithar, dyrektor […]

Wang Lixiong: Dalajlama kluczem do kwestii Tybetu

Z pozoru wydawać się może, iż problem Tybetu ma charakter historyczny i bierze się z faktu, że w 1959 roku uciekł do Indii Dalajlama oraz ponad sto tysięcy Tybetańczyków. Niemniej jednak prawdziwy problem tkwi w kraju, a nie poza jego granicami. Gdyby wywoływali go tylko uchodźcy, nie stanowiłby dla Chin zagrożenia. Społeczność międzynarodowa często mówi […]